Ελλάδα

Ακαδημαϊκοί Φορείς

 

Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών                                                                

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

 

Επιχειρησιακοί Φορείς

 

 

INTERGEO ΕΠΕ (INTER)

 

Κίνα

 Ακαδημαϊκοί Φορείς

                   

Πανεπιστήμιο Sichuan (SCU), Τμήμα Χημικών Μηχανικών                                       

Επιχειρησιακοί Φορείς

Sinocat Environmental Technology Co., Ltd, (SINOCAT)